EURO OKNA

Další nabízené profily: EURO IV-68EURO IV-78EURO IV-90

EURO IV-78

V použití s trojsklem vhodný pro nízkoeneregetické domy. Kdy při zasklení trojsklem s Ug=0,7 dosahujeme celkové prostupnost oknem Uw=0,88.

Gealan S7000

Fotogalerie